---

Ηρωϊκές μάχες του Ε.Λ.Α.ΣΕθνική Αντίσταση
ΔΣΕ