Μέρος 44ο
Το πρόβλημα των εφεδρειών του ΔΣΕ.
Απόφαση του 2ου Κλιμακίου του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ (7/12/47) Εισαγωγή
Το ντοκουμέντο που δημοσιεύουμε σήμερα είναι πολύ σημαντικό, γιατί αναφέρεται στο πρόβλημα των εφεδρειών του ΔΣΕ και στους τρόπους αντιμετώπισής του από την καθοδήγηση του ΚΚΕ στα τέλη του 1947, στα πλαίσια της εφαρμογής του σχεδίου "ΛΙΜΝΕΣ". Το Δεκέμβρη του 1947, το 2ο Κλιμάκιο του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ ασχολήθηκε επισταμένα με την πορεία υλοποίησης των αποφάσεων της 3ης Ολομέλειας, της ΚΕ του Κόμματος, ιδιαίτερα δε με το θέμα της αύξησης των δυνάμεων του ΔΣΕ και την εξασφάλιση εφεδρειών, βάσει όσων προέβλεπε το σχέδιο "Λίμνες". Στις 2/12/1947, σε συνεδρίασή του, το 2ο Κλιμάκιο του ΠΓ εκτίμησε ότι η υλοποίηση των αποφάσεων της 3ης Ολομέλειας και του σχεδίου "Λίμνες" παρουσίαζε σοβαρή καθυστέρηση (βλέπε σχετική απόφαση, "Επίσημα Κείμενα ΚΚΕ", τόμος 6ος, σελ. 249). Λέγεται, μάλιστα, ότι σ' αυτή τη συνεδρίαση του κλιμακίου, εκτιμήθηκε πως το σχέδιο "Λίμνες" στηρίχθηκε σε εσφαλμένα δεδομένα". Ομως αυτή η εκτίμηση δεν πέρασε στο κείμενο της απόφασής του, γιατί αντέδρασε ο Μ. Βαφειάδης (Βλέπε: Απόφαση ΠΓ της 15/11/48 "για την οπορτουνιστική πλατφόρμα του Μ. Βαφειάδη", "Επίσημα Κείμενα ΚΚΕ", τόμος 6ος, σελ. 299 - 316. Για το συγκεκριμένο θέμα που αναφέρουμε βλέπε σελ. 311).

Η απόφαση του 2ου Κλιμακίου του ΠΓ, της 7/12/1947 που δημοσιεύουμε σήμερα βρίσκεται στο "Αρχείο ΚΚΕ - ΑΣΚΙ", με αριθμό αρχειοθέτησης Κ109/Φ: 4/1/57. Τα αποσιωπητικά που υπάρχουν σε διάφορα σημεία της απόφασης υπάρχουν και στο πρωτότυπο. Επίσης, σημειώνουμε ότι το πρωτότυπο κείμενο είναι άτιτλο. Τέλος, η απόφαση συνοδεύεται και από εφτά (7) πίνακες, στους οποίους καταγράφεται το χρειαζούμενο υλικό, για την κάλυψη του συνόλου των αναγκών εφεδρικής δύναμης 10.000 ανδρών, οι οποίοι - βάσει της απόφασης - θα έπρεπε να βρίσκονται άμεσα υπό τις διαταγές του Γενικού Αρχηγείου του ΔΣΕ ως τα τέλη Φλεβάρη του 1948.


 Ολόκληρο το κείμενο της σχετικής απόφασης έχει ως εξής:
"Το 2ο Κλιμάκιο του ΠΓ, στη συνεδρίασή του της 7/12/47, συζήτησε το πρόβλημα των εφεδρειών που πρέπει να προετοιμάσει το Γενικό Αρχηγείο του ΔΣΕ, οργάνωση και εκπαίδευσή των, χώρο συγκέντρωσης και καθόρισε τα παρακάτω:


1. Μέχρι τα τέλη του Φλεβάρη, να διατεθούν από τ' Αρχηγείο μας, εκπαιδευτούν και οργανωθούν σε τακτικό στρατό, οι παρακάτω δυνάμεις κατά Αρχηγεία:

1.  Αρχηγείο Ρούμελης   1.750

2.  Αρχηγείο Θεσσαλίας  2.500

3.  Αρχηγείο Δυτ. Μακεδ.  3.500

4.  Αρχηγείο Κεντρ. Μακεδ.  2.500

5.  Αρχηγείο Α. Μακεδ. - Θράκης   3.000

6.  Αρχηγείο Ηπείρου  1.000Σύνολο  14.250

 
2. Η συγκέντρωση των δυνάμεων αυτών θα γίνει σε δύο φάσεις:

Η πρώτη μέχρι τις 15 του Γενάρη με τις παρακάτω δυνάμεις:

1.  Από το Αρχηγείο Ρούμελης  750

2.  Από το Αρχηγείο Θεσσαλίας  1.000

3.  Από το Αρχηγείο Δ. Μακεδον.  1.500

4.  Από το Αρχηγείο Κ. Μακεδον.  500

5.  Από το Αρχηγείο Α. Μακεδ. - Θράκης  1.000Σύνολο   4.750

Η δεύτερη μέχρι τέλη Φλεβάρη με τις παρακάτω δυνάμεις:

1.  Από το Αρχηγείο Ρούμελης  1.000

2.  Από το Αρχηγείο Ηπείρου  1.000

3.  Από το Αρχηγείο Θεσσαλίας  1.500

4.  Από το Αρχηγείο Δ. Μακεδον.  2.000

5.  Από το Αρχηγείο Κ. Μακεδον.  2.000

6.  Από το Αρχηγείο Α. Μακεδ. - Θράκης  2.000Σύνολο   9.500

 
3. Οι εφεδρικές δυνάμεις, που μέχρι το τέλος Φλεβάρη θα βρίσκονται άμεσα στις διαταγές του Γενικού Αρχηγείου, καθορίζονται σε (10.000) δέκα χιλιάδες άνδρες, (7) εφτά ταξιαρχίες. Οι υπόλοιπες 4 - 5 χιλιάδες παραμένουν στα Αρχηγεία περιοχών σαν εφεδρείες του Γενικού και κατανέμονται ως εξής:

1.Στο Αρχηγείο Κεντρικής Μακεδονίας2.500
2.Στο Αρχηγείο Ανατ. Μακεδονίας2.000
Σύνολο4.500
 
4. Βασικός χώρος συγκέντρωσης των πιο πάνω εφεδρειών των 7 ταξιαρχιών για οργάνωση και εκπαίδευσή τους καθορίζεται η περιοχή Γράμμου - Βίτσι.
 
5. Οργάνωση - Εκπαίδευση: Υπεύθυνοι για την οργάνωση και εκπαίδευση των εφεδρειών μας ορίζονται οι σύντροφοι:

1.Νίκος, επικεφαλής στρατιωτικός
2.Λιάκος, βοηθός στρατιωτικός
3.Τσικιρζής, βοηθός
4.Θ. Χατζής, ανεφοδιασμού
5.Φώκος, πολιτική δουλιά
6........................
 
6. Τα παραπάνω εφεδρικά τμήματα θα στελεχωθούν:

1. Με τους μαθητές της ΙΙης σειράς της Σχολής Διμοιριτών του Γ. Α., που αποφοιτούν στο τέλος του Δεκέμβρη.
2. Με τους μαθητές της IIIηs σειράς της Σχολής Διμοιριτών του Γ. Α., που θα λειτουργήσει από τις 15 Γενάρη. Ολη η δουλιά της σχολής αυτής θα υπαχθεί στις ανάγκες: κατάρτιση, εκπαίδευση, στελέχωση των στρατηγικών εφεδρειών του Γ. Α.
3. Από επιλογή στελεχών που θα κάνει το Γ. Α. απ' τα σημερινά στελέχη, που βρίσκονται στα τμήματα του ΔΣΕ.
 
7. Πυροβολικό - κομάντος: 1) Θα διατεθούν απ' τα σημερινά στελέχη που βρίσκονται στα τμήματά μας από τους μόνιμους και εφέδρους αξ/κούς. 2) Από τα στελέχη που θα εκπαιδευθούν. 3) Από μαθητές της Σχολής σαμποτέρ (στελεχών) του Γ. Α. που εκπαιδεύονται.
 

8. Ο ανεφοδιασμός των εφεδρειών θα γίνει με διάθεση του υλικού, βάσει της κατάστασης που επισυνάπτουμε με φροντίδα του Γ. Α.
 
9. Για την προώθηση της όλης δουλιάς θα πάνε οι σύντροφοι:


1. Γιάννης στο Αρχηγείο Θεσσαλίας για μια βδομάδα.
2. Φάνης στο Αρχηγείο Κεντρικής Μακεδονίας για μια βδομάδα.
3. Θα ειδοποιηθεί τηλεγραφικώς ο Κικίτσας που βρίσκεται στην Ανατ. Μακεδονία.
4. Θα ειδοποιηθεί ο Τσικιρτζής με σύνδεσμο να μεταφέρει το γρηγορότερο τους αόπλους των Πιερρίων - Ολύμπου - Αν. Θεσσαλίας για εξοπλισμό και να αναλάβει τα νέα του καθήκοντα.
5. Θα φύγουν ο Λιάκος και Φώκος για την Κεντρική Μακεδονία και θ' αναλάβουν υπεύθυνα τη δουλιά για τις εφεδρείες Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας.
6. Οι Νίκος - Χατζής και........... θα αναλάβουν αμέσως τη δουλιά για τα πρώτα τμήματα στον κύριο χώρο.
 

Για τον οπλισμό

[I. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΕΖΙΚΟΥ ΓΙΑ 10.000 ΑΝΔΡΕΣ]

α/α    Είδος υλικού   Ποσόν

1)     Πιστόλια η περίστροφα με θήκες   600

2)    Γεμιστήρες πιστολιών (δύο στο καθένα)    1.200

3)    Ντουφέκια Αγγλίας      5.000

4)    Ημιαυτόματα Στάγιερ η Στεν    2.600

5)    Γεμιστήρες ημιαυτόματων (από 4)    10.400

6)    Μυδράλια γερμανικά     70

7)    Γεμιστήρες μυδραλίων στρογγυλοί (μονοί)   140

8)    Ταινίες μυδραλίων των 50 φυσιγγίων     1.000

9)    Οπλοπολυβόλα Αγγλίας Μπρέν      500

10)    Γεμιστήρες οπλοπολυβόλων Κυκλικοί     4.000

11)    Πολυβόλα Μπρέντα ή Φίατ     60

12)    Ταινίες Μπρέντα ή ταινίες οδοντοτές Φίατ    2.400 - 1.200

13)    Ταχύβολα μυδράλια γερμανικά     30

14)    Γεμιστήρες διπλοί στρογγυλοί (κουτιά των 72 φυσιγγίων)     150

15)    Κλειδιά γέμισης γεμιστήρων ταχυβόλου    30

16)    Ολμοι ομαδικοί Αγγλίας ή Ιταλίας      30

17)    Ολμοι ατομικοί Αγγλίας ή Ιταλίας     70

18)    Χειροβομβίδες αμυντικές Αγγλίας Μίλς    20.000

19)     Χειροβομβίδες επιθετικές Γερμανίας       10.000

20)     Χειροβομβίδες Καπνογόνες      5.000

21)     Φορητά φλογοβόλα

22)    Πάντζερ Γερμανικά μικρά ή μεγάλα    3.000

23)    Αντιαεροπορικά πολ/λα των 20 χιλιοστών φορτούμενα     28

24)    Γεμιστήρες πολυβόλου αντιαεροπορικού    90

25)    Αντιαρματικά πυροβόλα των 37 ή 47 χιλ. φορτούμενα    14

26)    Τηλέμετρα πεζικού      100

27)     Τηλέμετρα Αντιαεροπορικού (μέτρηση ύψους)     30

28)     Διόπτρα (κιάλια) πεζικού      100

29)    Χειροβομβίδες εμπρηστικές     5.000

30)    Χειροβομβίδες αντιαρματικές    3.000

31)    Πιστόλια φωτοβολίδων       200

ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

1) Λίπος οπλισμού κιλά  100

2) Ορυκτέλαιο κιλά  20

3) Ράκη για κάθαρση  κιλά  500

4) Σχοινοκαθαρτήρες (κομμάτια)  5.000

[II. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ]

(Για 3 μήνες)

α/α               Είδος υλικού                 Ποσόν

1) Φυσίγγια πιστολιών ή Περιστρόφων  30.000

2) Φωτοβολίδες διαφόρων χρωμάτων  20.000

3) Φυσίγγια για ντουφέκια και οπλ/λα Αγγλίας   5.000.000

4) Φυσίγγια ημιαυτόματων Στεν ή Στάγερ   3.000.000

5) Φυσίγγια Μυδραλίων, ταχυβόλων και Μάουζερ  2.000.000

6) Φυσίγγια Πολυβόλων Μπρέντα ή Φίατ   750.000

7) Βλήματα όλμου ομαδικού Αγγλίας ή Ιταλίας με γεμίσματα και προωθητικάφυσσίγια   30.000

8) Βλήματα όλμου ατομικού Αγγλίας ή Ιταλίας   70.000

9) Βλήματα αντιαεροπορικού πολ/λου των 20 χιλ.   28.000

10) Βλήματα Πυροβόλου των 37 και 47   7.000

[III. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ]

α/α             Είδος υλικού           Ποσόν

1) Πυροβόλα ορειβατικά των 75 χιλιοστών   14

2) Πυροβόλα ορειβατικα των 105 χιλιοστών   8

3) Πυροβόλα αντιαεροπορικά των 37 χιλ.  14

4) Γωνιομετρικές πυξίδες ή γωνιόμετρα   10

5) Διόπτρες πυροβολαρχίας   10

6) Διοπτρες αντιαεροπορικού πυρ/λου επιτήρησης αέρος   7
 
7) Τηλέμετρα μέτρησης αποστάσεων   10

8) Τηλέμετρα μέτρησης ύψους   14

9) Διόπτρα πυρ/κου (κιάλια με κλίμακα)   30

[ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ]

1) Βλήματα πυρ/λου των 75 εκρηκτικά με ισάριθμα γεμίσματα καιεμπυρευματοφόρους κοχλίες    30.000

2) Βλήματα ορειβατικά πυρ/λου των 105 χιλ. εκκρηκτικά   6.000

3) Βλήματα αντιαεροπορικού πυρ/κου των 37 χιλ. με γεμιστήρες  30.000

[ΕΙΔΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ]

1) Ορυκτέλαιο σε κιλά   200

2) Λίπος πυροβόλων σε κιλά 200

3) Υγρά χαλινωτηρίου και επανατάχτη σε κιλά 20

4) Στουπί κάθαρσης σε κιλά 1.000

5) Φιάλες αζώτου (κομμάτια) 10

Σημείωση: Τα πυροβόλα πρέπει να συνοδεύονται με τα:

α) Απαραίτητα παρελκόμενα και εξαρτήματα (σάγματα ειδικού φόρτου, κιβώτιαπυρ/κων, εργαλεία κ.λ.π.).

β) Τα προβλεπόμενα ανταλλακτικά.

γ) Πίνακες βολής, υλικού κ.λ.π.

[IV. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΚΡΗΚΤΙΚΩΝ]

α/α       Είδος υλικού             Ποσόν

1) Νάρκες αντιαρματικές Τελερμάιν   700

2) Νάρκες των 3 κιλών Τ.Ν.Τ    700

3) Τυποποιημένα γεμίσματα του 1 κιλού (σχήμα ορθ. Παραλληλεπιπέδου)    1.500

4) Νάρκες εναντίον προσωπικού   7.000

5) Δυναμίτιδα (λουκούμι) 808   (κιλά)  5.000

6)  Δυναμίτιδα πλαστίκ (κιλά)   5.000

7) Σαπουνάκια Τ.Ν.Τ. (του 1/2 κιλού)  (κιλά)  5.000

8) Φυτίλι ακαριαίο (σε μέτρα)    5.000

9) Φυτίλι βραδύκαυστο (σε μέτρα)   1.500

10) Φυτίλι ταχύκαυστο (σε μέτρα)   1.000

11) Καψύλια αστραπιαία (κομμάτια)    5.000

12) Καψύλια ηλεκτρικά (κομμάτια)   1.000

13) Παγίδες πιεστικές   5.000

14) Παγίδες ανοζωτικές   5.000

15) Παγίδες έλξης   1.500

16) Κυψέλες έτοιμες αγγλικού τύπου   1.500

17) Εκκρηκτικές Μπουλανζέ ή Σήμενς  7

18) Βομβίδες φωσφόρου αγγλικές η γερμανικές   7.000

19) Συνδετική ταινία σε ρόλους 2.000

20) Μολύβια χρόνου σε διάφορα χρώματα   2.000

21) Εναυστήρες για άναμα φυτιλιού   2.000

22) Πυροδοτικοί μηχανισμοί έλξης με επιβράδυνση 4 1/2 - 7     2.000

[V. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ]

α/α            Είδος υλικού           Ποσόν

Α.- ΥΛΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

1) Σκαπάνες μεγάλες   1.000

2) Φτυάρια   500

3) Πτυοσκάπανα φορητά   5.000

4) Χειράμαξες     50

5) Τςεκούρια   500

6) Πριόνια υλοτόμων   70

7) Πετροτόρος (σκαρπέλα)   70

8) Λοστοί με ανάλογα ειδικά φτυάρια   70

9) Μηχανήματα διάτρησης Πετρωμάτων    7

10) Ψαλίδια κοπής συρματοπλεγμάτων   3.000

11) Βαρειές (τυπάδες) διάφορα μεγέθη   140

Β.- ΥΛΙΚΟ ΓΕΦΥΡΟΣΚΕΥΗΣ

1) Βάρκες λαστιχένιες   10

2) Διάφορα υλικά γεφυροποιίας   ...

Γ.- ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ

1) Ασύρματοι βαλίτσες (βραχέων Κυμμάτων)   15

2) Ασυρματοτηλέφωνα γερμανικά    30

3) Μπαταρίες των 6 βόλτ   30

4) Μπαταρίες των 12 βόλτ   15

5) Μονομπλόκ (ανταλλακτικά)   30

6) Μηχανές παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος   15

7) Δυναμό (ηλεκτρογεννήτριες)   5

8) Τηλέφωνα εκστρατείας   200

9) Τηλεφωνικοί πίνακες διαφόρων διευθύνσεων   50

10) Ξηρά στοιχεία τηλεφώνων εφεδρικά   500

11) Καλώδιο τηλεφώνου (σε μέτρα)     1.000.000

12) Πολύσπαστα (ζεύγη)   15

13) Μπομπίνες (εκτυλίκτριες) καλωδίου   400

14) Πέδιλα εγκατάστασης γραμμών (ζεύγη)    40

15) Πισωτική ταινία σε ρόλους (τεμάχια)  300

16) Πένσες     400

17) Σακκίδια ανταλλακτικών τηλεφώνου    400

18) Ηλιογράφοι    50

19) Μηχανήματα νυχτερινής σηματοδοσίας με μπαταρίες   150

Σημείωση:

1) Οι ασύρματοι πρέπει να συνοδεύονται με τα απαραίτητα εξαρτήματά τουςκαι ανταλλακτικά (συμπυκνωτές, λυχνίες κ.λ.π.).

2) Οι μπαταρίες να έχουν τα υγρά τους και να συνοδεύονται με εφεδρ.ποσότητα υγρού.

VI. ΕΙΔΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

α/α                     Είδος                    Ποσόν


Α.- ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

1) Χιτώνια    10.000

2) Πανταλόνια ή γκυλόττες   10.000

3) Χλαίνες    10.000

4) Δίκωχα    10.000

5) Πουκάμισα   20.000

6) Σώβρακα    20.000

7) Φανέλλες   20.000

8) Πουλόβερ   10.000

9) Κάλτσες   30.000

10) Κουβέρτες   10.000

11) Αρβυλα   12.500

12) Στολές αξιωματικών   750

13) Εξαρτήσεις αξιωματικών   750

14) Σόλες για άρβυλα    20.000

Β.- ΕΙΔΗ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΕΙΑΣ

1) Ατομικά αντίσκηνα πλήρη   10.000

2) κωνικές σκηνές πλήρεις   50

3) Φανάρια εκστρατείας πετρελαίου   50

Γ.- ΑΤΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ

1) Γυλιοί ατομικοί   10.000

2) Σακκίδια    10.000

3) Καραβάνες   10.000

4) Παγούρια   10.000

5) Κουτάλια   10.000

6) Πηρούνια    10.000

7) Πετσέτες προσώπου (προσόψια)   10.000

8) Μαντήλια    20.000

9) Ψαλιδάκια    10.000

10) Σουγιάδες  10.000

11) Ζώνες   10.000


Δ.- ΕΙΔΗ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ

1) Καζάνια λόχου   100

2) Χύτρες μικρές (διμοιρίας)   200

3) Μαχαίρια για κρέας   200

4) Μπαλταδάκια   200

5) Κουτάλες (διάφορα μεγέθη και είδη)   300

Ε.- ΕΙΔΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

1) Πλήρεις σειρές εργαλείων Κουρέα   100

2) Πλήρεις σειρές εργαλείων Τσαγκάρη   100

3) Πλήρεις σειρές εργαλείων Ράφτη   100

4) Πλήρεις σειρές εργαλείων Ξυλουργού   10

5) Πλήρεις σειρές εργαλείων Πεταλωτή   10

6) Πλήρεις σειρές εργαλείων Σαγματοποιού  10

7) Πλήρεις σειρές εργαλείων Οπλοδιορθωτού   10

8) Πλήρεις σειρές Σιδηρουργού  10

9) Πλήρεις σειρές εργαλείων Μηχανουργού πυροβόλων  10

10) Πλήρεις σειρές εργαλείων Ηλεκτροτεχνίτη   10

11) Πλήρεις σειρές Ραδιοτεχνίτη    10VII. ΤΡΟΦΙΜΑ Κ.Λ.Π.

α/α                 Είδος                 Ποσόν

1) Αλευρα κιλά          500.000

2) Κρέας κιλά            169.000

3) Οσπρια κιλά          104.000

4) Ζυμαρικά κιλά     104.000

5) Λίπος ή λάδι κιλά     33.800

6) Αλάτι κιλά          11.000

7) Ζάχαρι κιλά       11.000

8) Τυρί κιλά          30.000

ΔΙΑΦΟΡΑ

1) Μουλάρια ειδικού φόρτου    500

2) Μουλάρια κοινού φόρτου     1.000

3) Αλογα μικρόσωμα       200

4) Πέταλα (κομμάτια)     25.000

5) Καρφιά για πετάλωμα (κομμάτια)         150.000

6) Κριθάρι κιλά      1.000.000

7) Σχοινιά κιλά       3.000

8) Δέρματα για εξάρτημα σαγής    2.000.

 
 


Πηγή: Ειδικό αφιέρωμα του ΡιζοσπάστηΥποστηρίξτε την σελίδα μας στο Facebook
κάνοντας "κλικ" στον παρακάτω σύνδεσμο, ευχαριστούμε.Αν σας άρεσε το άρθρο, μπορείτε να το διαδώσετε

ή να το εκτυπώσετε (Εκτύπωση)ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Στείλτε ιδέες, προτάσεις, κριτικές για τον ιστότοπό μας.© Copyright 2017 Εθνική Αντίσταση - ΔΣΕ - All Rights Reserved